זך-

זכה-

זכות-

התוספת תופסת.

מחשבה מחושבת.

מזככת.

תפוס את הזכות

לא כל אחד זוכה לערך מוסף...!