נתנאל בוביס והקונכיות

אין בלעדיות לאופן החשיבה האנליטית או כמו שפיידרוס היה אומר המושג איכות אינו בר הגדרה:)))

חצילים רבותי

הסמור שבחגווי הסלע

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה