נתנאל בוביס והקונכיות

אין בלעדיות לאופן החשיבה האנליטית או כמו שפיידרוס היה אומר המושג איכות אינו בר הגדרה:)))

סוג של חרטה (מוקדש לעיתונאי שהחליף צד)

סינגל (מאלט)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה