נתנאל בוביס והקונכיות

אין בלעדיות לאופן החשיבה האנליטית או כמו שפיידרוס היה אומר המושג איכות אינו בר הגדרה:)))

עין של רפיוג´י

חצילים רבותי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה