נתנאל בוביס והקונכיות

אין בלעדיות לאופן החשיבה האנליטית או כמו שפיידרוס היה אומר המושג איכות אינו בר הגדרה:)))

שמה יצירה? או שמע יציר רע

האלוקים והנגב בדצמבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה