המוני ונצואלה מאבקם ימשיכו;
תחת דגלי המהפכה הבוליברית -
רוח סַעֳר תרהב.
פועלים ועובדי אדמה שלטונם יגבירו;
הוגו צ'אבז - נשיא המחר.

מיליוני עניים מרודים, במרד יבקיעו.
עֳמֵלי מפעלים ובתי חרושת יהפכו למנהלים.
מתנגדי השינויים, בכוח-החרב יפוצו.
בידי המון חדור התקווה, יקומו חיים חדשים!