הייתי עטוף בעלי שלכת משחימים
חש איך קרני השמש עוזבות אותי
מסתתרות

מתכוננות לקראת פריצתם מחדש
בעוד כמה שעות חשוכות .