צללים אחרונים של יום גוועו

גם הוא

גלגל של חמה מנסר בדממה

את דרכו אל המערב

 

איש עייף שעון

גבו על קיר המזרח

שותק

גם הוא

 

אגל זיעה

גולש במורד

עורף קשה

או המצח החרוש

אדמה

 

קריאת השמע

תהדהד בהיכל הריק

יתנפץ הקדיש

על כותלי

עזרה שוממה

 

שתים עשרה שבטים

יוצאים במחול מטורף

פנס רחוב שהשכים קום

ירצד בוויטרא´ז המאובק

 

לוחיות המתכת הקרה

על הכל

או במקום

מה שהיה

 

עמודי הברוש מעבר

דוקרים את החשיכה

ואולי

מתריסים הם כלפי שמייה

מחטים ירפדו

כיסא שבור

וגדר חלודה

 

והיום איננו כלה...