לו רק ידע לטעות

להיות אנושי במובנה הגס של ההבנה

לו רק ידע לחלום

לטנף את הזמן הטהור של ההויה בהזייה

 

לו רק ידע למות

בצורה אסטטית בלי חירחורים ופירפורי גסיסה מיותרים

כמו שגיבורים מתים

באותיות הרואיות של קידוש לבנה

 

ואילו אני

לו רק יכולתי להתנסח

לדרבן "אחרים" לטעות לחלום ולמות

זוהי פריבליגיה השמורה למביטים מן הצד