הסמור שבחגווי הסלע נחבא הוא

 אך לעיתים עם רדת ליל

כאשר אד עולה מאדמת המלחה

ועוד יום של עמל ודמע

מתרפק על חיק אמא אדמה

 

מגיח פתע הסמור

ואין מותר

ואין אסור

כי כך למד לו אותו סמור

בבית מדרשו של יורם קניוק