בתצלום ישן אני ואתה

שני ראשים מאושרים

צמד חיוכים שמבליח מתוך הסבך שעל גדות החצבני

אתה בכובע בוקרים אוסטרלי  ובנזר פטל קוצני

ואני בגופיית ג'רזי ממורטת וצמיד סרוג על רגל ימין

 

בלילה ישבנו על קפה וואפלות ותות שדה

הכוכבים בערו בשמי הקיץ הבהירים

כל הדרכים עוד פתוחות בפניינו הצעירים

ורגלינו עודן משכשכות במי הנחל הצוננים

 

אולי ציטטנו שיר של אלתרמן או פן

ודרכינו נפרדות כדרכם של דרכים

על כל פנים כעבור שנים פגשתיך

ופניך מילים  בסלע

  

ולי נשאר תצלום ישן

נחל צונן ושוצף

תותי שדה ושירים של פן או אלתרמן

וסלע

ומילים

ופניך.