גילגמש בן ארך

לפעמים המילים הן יותר מדי.

חושך ואור

ודאות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה