גילגמש בן ארך

לפעמים המילים הן יותר מדי.

שני עמים

הרהורים על הזמן והשפה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה