גילגמש בן ארך

לפעמים המילים הן יותר מדי.

עלה עלי העול

חושך ואור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה