גילגמש בן ארך

לפעמים המילים הן יותר מדי.

הרהורים על הזמן והשפה

עלה עלי העול

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה