לוולכית.

 

אמת שכל הגברים אשר הכרת היו קלפנים

שאמרו שנשבר להם מלחלק קלפים

כל פעם שנתת לה מחסה והגנה

אני מכיר סוג זה של גברים

וזה די קשה לשמור על יד של כל אחד

המושיט אותו לשמים רק בכדי להיכנע

המושיט אותו לשמים רק בכדי להיכנע

 

ואז הוא מנקה את הג'וקר שהותיר מאחוריו

את מגלה שהוא לא הותיר הרבה אפילו לא צחוק

כמו כל קלפן הוא חיפש רק את הקלף

שכל כך פראי ונכסף

בכדי שלא יצטרך לחלק יותר

הוא היה סתם איזה יוסף שחיפש ישועה באבוס

היא היה סתם איזה יוסף שחיפש ישועה באבוס

 

ואז הוא נשען על מפתן חלונך

 אומר שיום אחד רצונו יתחבר לרצונך

להיחלש עם אהבתך, חומך ומחסך

ואז מארנקו מוציא

לוח זמני רכבות ישן

הרי כבר אמרתי לך שאני זר כשהופעתי

הרי כבר אמרתי לך שאני זר כשהופעתי

 

אולם עכשיו נראה כי זר אחר

רוצה שתתעלמי מחלומותיו

ממש כאילו הם איזה פזמון חוזר

את ראית כבר את הגבר הזה

זרוע הזהב שלו משגרת קלפים

אבל כעת היא חלודה מהמרפק עד האצבע

והוא מוכן למכור את המשחק רק לשם מחסה

והוא מוכן למכור את המשחק רק לשם מחסה

 

 

איך את שונאת לראות עוד גבר עייף

שמשליך את ידו

כאילו מוותר על המשחק הקדוש של פוקר

ובזמן שהוא מדברר את חלומותיו לשינה

את מבחינה בכביש מהיר

מסתלסל כעשן מבעד כתפיו

מסתלסל כעשן מבעד כתפיו

 

את אומרת לו כנס פנימה ושב

אולם משהו גורם לך להסתובב

דלתך פתוחה אינך יכולה לסגור את מקלטך

מסובבת את ידית הדרך

אל תפחדי היא פתוחה

בעצם זו את הזר, אהובה

בעצם זו את הזר, אהובה.

 

ובכן,חיכיתי והייתי בטוח

שניפגש בין הרכבות להם חכינו

אני חושב שכעת הזמן במקום אחר לנוח

בבקשה תביני, מעולם לא הייתה לי תוכנית סודית או תרשים

שתוביל אותי ללב העניינים

או לכל לב אחר

כשהוא מדבר ככה

אינך יודעת אחרי מה הוא

כשהוא משוחח ככה

 אינך יודעת אחרי מה הוא .

 

 

בואי ניפגש מחר אם תרצי

מעל הגדה, תחת הגשר

שהם בונים מעל איזה נהר אינסופי

ואז הוא נוטש את הרציף

לעבר מכונית שינה החמה

אז זה תופס אותך, הוא מעולם לא היה זר

את אומרת, בסדר, הגשר או מקום אחר יותר מאוחר

 

ואז הוא מנקה את הג'וקר שהותיר מאחוריו

את מגלה שהוא לא הותיר הרבה אפילו לא צחוק

כמו כל קלפן הוא חיפש רק את הקלף

שכל כך פראי ונכסף

בכדי שלא יצטרך לחלק יותר

הוא היה סתם איזה יוסף שחיפש ישועה באבוס

היא היה סתם איזה יוסף שחיפש ישועה באבוס

 

ואז הוא נשען על מפתן חלונך

 אומר שיום אחד רצונו יתחבר לרצונך

להיחלש עם אהבתך, חומך ומחסך

ואז מארנקו מוציא

לוח זמני רכבות ישן

הרי כבר אמרתי לך שאני זר כשהופעתי

הרי כבר אמרתי לך שאני זר כשהופעתי

 

 


It's true that all the men you knew were dealers
who said they were through with dealing
Every time you gave them shelter
I know that kind of man
It's hard to hold the hand of anyone
who is reaching for the sky just to surrender
who is reaching for the sky just to surrender.

And then sweeping up the jokers that he left behind
you find he did not leave you very much not even laughter
Like any dealer he was watching for the card
that is so high and wild
he'll never need to deal another
He was just some Joseph looking for a manger
He was just some Joseph looking for a manger.

And then leaning on your window sill
he'll say one day you caused his will
to weaken with your love and warmth and shelter
And then taking from his wallet
an old schedule of trains, he'll say
I told you when I came I was a stranger
I told you when I came I was a stranger.

But now another stranger seems
to want you to ignore his dreams
as though they were the burden of some other
O you've seen that man before
his golden arm dispatching cards
but now it's rusted from the elbows to the finger
And he wants to trade the game he plays for shelter
Yes he wants to trade the game he knows for shelter.

Ah you hate to see another tired man
lay down his hand
like he was giving up the holy game of poker
And while he talks his dreams to sleep
you notice there's a highway
that is curling up like smoke above his shoulder
It is curling just like smoke above his shoulder.

You tell him to come in sit down
but something makes you turn around
The door is open you can't close your shelter
You try the handle of the road
It opens do not be afraid
It's you my love, you who are the stranger
It's you my love, you who are the stranger.

Well, I've been waiting, I was sure
we'd meet between the trains we're waiting for
I think it's time to board another
Please understand, I never had a secret chart
to get me to the heart of this
or any other matter
When he talks like this
you don't know what he's after
When he speaks like this,
you don't know what he's after.

Let's meet tomorrow if you choose
upon the shore, beneath the bridge
that they are building on some endless river
Then he leaves the platform
for the sleeping car that's warm
You realize, he's only advertising one more shelter
And it comes to you, he never was a stranger
And you say ok the bridge or someplace later.

And then sweeping up the jokers that he left behind ...

And leaning on your window sill ...

I told you when I came I was a stranger.