סנדק לעג`וב

אוסף תסביכים ומחלות נפש כתחביב.

פתאום נהיה סתם.

במקום הספד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה