האגודה סגורה

האגודה סגורה

שלשה אבות

בעד מפלגות עדתיות!

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה