האגודה סגורה

האגודה סגורה

בעד מפלגות עדתיות!

שלשה אבות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה