לא קל לאוהב, ה' לא קל לאוהב את ה' אך אתה ה', אותי תמיד תאהב ומי לא מחפש אהבה ? כשעצוב וקר אתה איתי שאני חוטא וטועה אתה מבין, סולח וגם אם תאהב את כל העולם אותי, תמיד תמיד, תאהב באופן מיוחד כי בשבילך אני בן יחיד, כמו כולם ואין אהבה נוגעת בחברתה טעיתי שאת אהבתך, דחיתי אך סלח לי אלוקי, כנראה לא הבנתי מה זאת אהבה ועכשיו אני אעשה תשובה מיראה - לאבד את אהבתך... עד שאזכה לתשובה מאהבה וכמו אהבת בשר ודם לך אשיר שירים אליך אתפלל אליך נפשי אשא ועליך תקוותי, תשוקתי ואותך תמיד ארצה לרצות כמו באהבה ואתה בחסדך תגדיל אהבתך ותתן לי - כדי להשלים אהבתי - כדי להיות שלם אהבה נוספת - אשה אהובה, שתזכיר לי כל רגע וכל יום כי אהבה שאינה תלויה בדבר היא אהבה שתלויה באהבת ה'