ימי אלול, זמן תשובה חשבון נפש ובקשת סליחה מאלוקים, מאדם ומעצמי ולא בטוח למי חטאתי יותר אלוקים מבין וסולח גם מאדם אפשר לבקש סליחה ואפילו לרצות אבל מי יסלח על פשעים וחטאים שפשעתי וחטאתי כנגד עצמי ? וכי מי יתקן מעוות שלא יכול לתקן ? על חטא שחטאתי בעצלות ועל חטא שחטאתי באי עשיה על חטא שחטאתי בשברון לב ועל חטא שחטאתי בנחיתות קומה על חטא שחטאתי בבטלה ועל חטא שחטאתי בכילוי ממון וגוף על חטא שחטאתי באהבת עצמי ועל חטא שחטאתי בשנאת עצמי על חטא שחטאתי בזקיפות קומה ועל חטא שחטאתי בזחיחות הדעת ועל כולם שלא הייתי אני ולא הייתי עצמי ולא היו מעשי מתוך פנימיות לבי ודמיתי עצמי גדול משאני ועשיתי פחות מכוחי, מכשרונותי והיו מעשי פחותים מחוכמתי ודיבוריי רבים ממעשי וכתבתי שיר בצורה וחשבתי על התגובה... וקיבלתי על עצמי תשובה והיא עמדי שמורה... לא מתוך שברון לב לא מתוך גאוה יתירה אלא כי כך ציוות אלוקי - "היה אתה ועשה את הדבר הנכון" למענך לכבודי ורק אתה אלוקי בוחן כליות ולב תדע כי זה חטאי וזו תשובתי