אהבה היא כמו אש - לעיתים מחממת את הלב מרפאה את הנשמה לעיתים שורפת את הגוף מכלה את זמנך וכולך אהבה היא כמו מים - לעיתים מטהרת את הנפש,מנקה מסירה כל ליכלוך וכתם לעיתים סוחפת כגל עכור ועצום מטביעה עד צאת נישמתך אהבה היא - כמים קרים על נפש עייפה אהבה היא - כשמש-אש- לאדמה ולבריאה אהבה היא - כמו אויר לנשימה אי אפשר בלעדיה אבל היא חייבת להיות טהורה נקייה צלולה זכה ברורה שלמה אהבה היא, מה שאלוקים רצה ואידך זיל גמור