שני יונים על אדן החלון לי בישרו בשורה טובה אני בטוח שהיא טובה כי הם באו זכר ונקבה ועשו אהבה מול עיני בלי בושה האם הם יודעים מה זאת אהבה? אולי בסך הכל הם נפגשו לפני שניה? אבל מי שלח אותם אלי האם הכל כאן במקרה? שני יונים על אדן החלון לי בישרו בשורה טובה אני בטוח שהיא טובה כי הרגשתי כך גם לפני