עצוב עכשיו, כי תשעה באב ועצוב מחר כי עדיין נחרב עצוב גם מי שלא עצוב - על שהוא לא עצוב... עצוב להיות עצוב עצוב על חלב שנשפך גם אם לא בוכים... עצוב על חלום שנגנז גם אם כבר ערים... עצוב על ימים שחולפים גם אם הם ימים רעים עצוב היום בגלל אתמול ועצוב מחר בגלל היום עצוב גם ברגעים יפים כי בסוף הם חולפים עצוב לי בגללך ועצוב לי בגללי אך יותר עצוב שאת לא איתי והכי עצוב, שלך עצוב, ואולי העצב הזה, הוא מה שמחזיק את העצב הבא שנותן כח שאולי בסוף יהיה רגע אחד לא עצוב... רגע אחד מזוקק וטהור של שמחה מושלמת אבל אולי, זה יהיה שוב עצוב בלעדייך... מצוה גדולה להיות בשמחה אך, תן לי אלוקי רגע אחד של שמחה ואתן לך כל חיי, כל רגע בו מצוה ועוד מצוה ועוד מצוה ואהיה בשמחה תמיד