נודדים אנחנו

נודדים

בין אתמול להיום

בין איש לרעהו

בין עצמנו למקום

נודדים חוזרים ושבים ובאים והולכים ובורחים וחוזרים ושוב נודדים

כשאת נודדת אני נשאר וכשאת מתקרבת אני בורח

כשאני בא את הולכת וכשאת הולכת אני לבד

כשאני הולך את בוכה וכשאני חוזר את כבר לא רוצה

כשאני נודד הצל שלי איתי והצל של אלוקים מציל אותי

וכשהצל שלו גדול עלי ומעיק מדי אני נודד והוא איתי

ואני נודד והוא שוב איתי ואז אני מגלה שהוא עצמי ואני הוא וממנו אליו אברח

כשאת נודדת בלילות באי אלי למיטתי

אולי אהיה אולי  לא אבל תמיד חם אצלי במיטה בלב

יום אחד יהיה טוב יום אחד נפסיק לנדוד

מי יהיה ראשון מי יהיה שני?

מה זה משנה? I

תקראי לי את ראשון אני אקרא לך שני והוא תמיד למעלה ירחף

כי אין שני לו ולך