מה אשיב כל אהבתה עלי מה אדבר מה הוסיף ולא אגרע מה אברך מה אספר מה אהלל לה דומיה - תהילה יקרה בעיני עד מותי נדרי לה אשלם נגד עיני כל היום לך אזבח את נפשי זבח תודה - אהבה בחצרות ליבי בתוככי ירושלים הלל לה