לכל אחד יש את החופש לבחור בין טוב לרע אבל לא לכל אחד יש את הדעת להבדיל בין שניהם לכל אחד יש רצון אבל לא לכל אחד יש הכוח לסור מרע או לעשות טוב אז איך זה שאלוקים דורש מכל אחד את הכל? "אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטות" האם זו טענת פטור ביום הדין הגדול והנורא? והדברים פשוטים שכל אחד אחראי לגורלו אבל גורלו נחרץ ביום היוולדו... ועבירה גוררת עבירה ונעשית לו כהיתר... אבל כל רגע ורגע יש בידו הבחירה וחזרה בתשובה וטבילה במקווה ובקשת סליחה ואילולי הקב"ה עוזרו, אין יכול לו.. והכל תלוי בידי שמים חוץ מיראת שמים.. ותורה תבלין.. וקל לאבדה ככליי זכוכית.. ואם תעזבני יום יומיים אעזבך.. ואם אני לי מי לי.. ומה יעשה הבן ולא יחטא.. אבל - "סוף דבר הכל נשמע את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" אז קודם כל צריך להיות אדם בין אדם לחבירו בין אדם לקונו ובין אדם לעצמו (ומה הסדר הנכון?) ומהו אדם אם אין לו דעת כוח או שנכנסה בו רוח שטות...