אהבתי כי אשמע את קולך קול פעמונים כי היטת את אזנך ללבי ובימי ובלילותי אקרא: אפפוני חבלי מות צרה ויגון אמצא שבה נפשי למנוחה כי חלצת נפשי ממות עיני עיני דמעה של גיל ושמחה שומר פתאים ה' ואני לא פתי ולא מאמין האמנתי כי אדבר לא בפחזי ולא בכזב אתהלך לפנייך בארץ החיים