איש אחד אומר לעצמו מה אני עושה פה בכלל... כשהוא מגיע לשער העיר אומר לו השומר: גם שם עצמך יבוא איתך תשאר כבר כאן - פה הכל מוכר