יוסיף דעת יוסיף מכאוב שיוסיף שיר שיוסיף שמחה שיוסיף כאב כי כשחיים, מרגישים וכמשרגישים כואבים כשחיים יודעים לאהוב ויודעים לכאוב בדעת בשמחה ובצער החיים בנויים מחלקים שווים של אהבה, שמחה בדידות וכאב איזהו עשיר השמח בחלקו בשני החלקים... ואיזהו חכם הלומד מכל אדם כי כך טבעו של עולם ואדם ולכך נוצרת ואם תאמין שכך נוצרת - אדם וכל אדם - איש או אישה תבין בשביל מה נוצרת ומה הם חייך - כאב ובדידות, אהבה וצער וחוזר חלילה איזהו גיבור הכובש את יצרו ויצר הרע, הרע ביותר - הוא המחשבה, כי הכל חייב להיות טוב ומושלם ואיזהו אדם השפוי בדעתו המקבל את הצער והאושר כחלק מלימוד מעשי החיים והעולם שנתן הבורא לטובים שבבוראיו... לחכמים שבהם אז תיהיו חכמים ואל טיפשים - החיים - בגן עדן של שוטים או מדמים שהם בגן עדן וכחלק מן החכמה ומן הלימוד ברא אלקים את אתר "צורה" בו ישכילו טובי בניו ובנותיו לכאוב הרבה, לאוהב חזק להשקיף על החיים ולכתוב שירים שילמדו את כולנו שהחיים הם... רגעים של שמחה, הצער הוא,לעיתים בלתי נמנע והאושר הוא אין סופי כעומק האין סוף בלבו של אדם השר את שירת חייו ואזי, גם אם הוא לבד אין הוא, בודד או גלמוד כי שירתו - שירת חייו היא עולמו וחברתו היא חלקו מכל עולמו ועולמו הוא העולם כולו - ואין העולם נברא אלא בשבילו והעולם כולו נצרך לו לעולמי עד... ומי שזכה ושירתו עולה אל על אל בוראו זכה טהורה אזי גם אלוקיו עמו