שניהם נבראו באותו יום שווים בגודלם ובאורם מילה אחת של שטות - מחשבה אחת של גאוה - רגע אחד של חוסר שליטה מיעט את הירח לנצח נצחים ואם תאמר הנה זכה הירח למשול על כל הכוכבים וכבוד גדול הוא!? דומה הוא למה שאמרו "הוי זנב לאריות ולא ראש לשועלים" יש שכבודו וגדולתו מאיר מעצם אישיותו ויש שכבודו מושפע מקוטנם של אחרים ואזי תלוי הוא באחרים וחייו אינם שלו ואינם חיים נ.ב. ראיתי בספר אחד כי המאמר "הוי זנב וכו'. נכתב כנגד פתגם רומי שהיה אז: מוטב להיות ראשון בכפר קטן מאשר שני במלכות רומי כולה".