אהבה זו לא מילה זה מה שמרגישים בלב גם אם רחוק מן העין - רחוק מהלב אהבה זו לא מילה זה מה מרגישים גם אם לא אומרים בפה אהבה זו לא מילה זו שבועה שאין לה פתח להתרה אהבה זו לא מילה זו ידיעה אמונה מעשים נתינה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאדך אהבה זו לא מילה זה איש ואשה ששכינה שרויה ביניהם (גם אם הם חוטאים) אהבה זו לא מילה זו הבטחה לאושר שאין לו קץ מהרגע שאוהבים כל החיים וגם אחרי אהבה זו לא מילה - מה שאני מרגיש כלפייך תהילה לא-ל