יום שני הוא יום נפלא השמים כבר עומדים ממעל האופק בהיר עד למרחק - של שבוע ימים ומחר יהיה "כי טוב" כפליים גם אם היום עדיין לא אם רק נרצה... וזאת אפשר לומר בלי כחל ושרק לא משנה באיזה יום אתה נמצא אם אצלך הכל בהיר גם אם מסביב חושך ואם דרכך ברורה לך ומעשיך רצויים לך ולאחרים ויש לך סיפוק בעמל ימיך ביגיע כפיך ובפרי רעינוך ובהגיגי מחשבתך אזי גם יום ראשון הוא יום נפלא ואם לא תרצה... אזי גם יום שני הוא סיבה לאיחור כי אומרים תחנון... וזה מזכיר לי את הבדיחה היבשה על "יקה" שביום אחד - ז' חשון איחר לבוא מן התפילה שאלה אותו אשתו המסורה מדוע? "כי היום, התחילו להגיד ותן טל ומטר" - ענה. ועדיין לא מאוחר כי מחר יום חדש ושיר חדש.