בת עמ"י .

.

המקום בו הדממה צורחת

הרהורי לב שבור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה