בת עמ"י .

.

צודקת!...?

ועכשיו רוצים לבכות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה