עכשיו כשהשמים אפורים וכל צבעי היקום אינם הם אלא ורסיה קודרת שלהם אני מרגישה כה קרובה אליך. כאילו שדווקא באפור הזה יש אמת גדולה כאילו שדווקא הקדרות הזו מביאה אותנו אל הנקודה ההיא, הפנימית שבה אנחנו שנינו הכי שנינו נקי נקי. נראה שאם נשרוד את הרגע הזה ננצח בכל המערכות... ואז הגשם שיבוא וימרק את הטעון מירוק ישאיר חלקה נקיה מזוככת לצמיחה מחודשת... לכוחות רעננים- עד לאפור הבא...