יבבה חנוקה. ציוץ. משהו רטוב מתגלגל ממני הלאה. ייפחה. התפרצות שיטפון נהר גועש עולה על גדותיי מציף לחיי מבכה את עצמי לעולם. טיפשה. טיפשה. כל רכותך עכשיו נוקשה. ודמעתך סביבך קרושה. טיפשה. טיפשה. אישה. הנה קלו המים פסק הבכי וגילה איים כהים של צער. ואיה המנוח לכף רגלי? לחישה רועמת בקול סדוק: רק בשביל לקבל חיבוק. רק בשביל לקבל חיבוק. רק בשביל--- לא. מעכשיו איפוק.