לפעמים גם הייתי צודקת,

בוויכוחים הקטנוניים שהרסו את נפשי

ובהשפלות כבדרך אגב

ובכל זאת כשהתנשא מעליי אמר ש-

אני אף לא צודקת.