ועכשיו רוצים לבכות והדמעות לא באות קטנות הן מהכיל יגונך והפורקן לא בא והכל נשאר בתוכך.. ועכשיו הלב מתכווץ ואין מי שיגדילו פתאום לבד לבד כל כך והוא כותב- הלב מנסה למצוא נחמה בפיסת הנייר הכתובה לשפוך את הכאב שאיש לא הקשיב פוצע, צורב - - - - - - - - - - - - - ופתאום הוא מוקף אנשים הם אינם מבינים שעכשיו כבר מאוחר והכאב עבר ועכשיו- רוצים לבכות..