ואולי,

מעולם לא היו הדברים

אולי,

בדיות נרקמו לחיים

ואולי,

אין ארץ ושמיים

 

אולי כדאי שנרד מהעולם הבא לעולם הזה

 

- - - - - - -

 

ואז,

כשאחזה באבני הקיר

וליבה הנולד לסתיו השישה עשר

נפרד מבינתו ורגשותיו,

הכירה את האור

עוד מימי בראשית

ובעת עומדה למרגלות ההר,

והאמינה.

 

 

ולי נותרו התהייה והרהורי לב שבור, עת עברה מן העולם הזה לעולם הבא.