כשאבא דיבר על האור בעיניו

נמלא החדר באמת

כשאבא שח על הזוהר הקדוש בדבריו

נקדש פיו מאמונה.

 

כשאבא לימדני תורה מהי

הרגשתי גם אני ברצון לטהרה

כשאבא לימדני על עבודה משמחה

רציתי גם אני בתמימות המחשבה.

 

-----

 

לפעמים כשהיה חטאי גובר עליי

והייתי שוקעת מעט במרה

בליבי הייתי מצטערת ומתוודה

ובאה לאבא לשמוע עוד שיעור תורה.

 

-----

 

כשאבא מדבר והאור בעיניו

כל החדר דומם בדממה נשגבה

ואני יושבת בפינה קשובה

וליבי, לב של בת, מתמלא באהבה.