שוזרת

:]

שיר פרידה

היית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה