פתאום לפתע הוא תקפני

ללא שום אזהרה או תמרור

המשבר.

 

"משבר האמונה החודשי" כך אני קוראת לו.

הוא בא כל עת שעולה על דעתו

לפעמים אני צופה אותו

ולעיתים הוא תוקף אותי כמו גשם בלתי צפוי

כמו הפעם.

 

כך פתאום הוא תקפני

ללא שום הכנה או בירור

מטלטל אותי בין שאלה לקושיה

מטביע אותי עמוק בתוך ים של כפירה.

הוא תוקף ותוקף,

ממוטט עולמות

ומחריב אמונות

ופוגע בי כחץ

הישר בתוך נשמתי.

 

- - - - - - -

 

וכשהוא מגיע,

אני לא מנסה להדוף

לא מנסה לירות תשובות כנגדו.

ועד שיחלוף,

 

אני כופרת איתו.