נועה של הים

השם אומר הכל......... וכל השאר בהמשך!

ואני קרבת אלוקים חפצתי

המדבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה