נועה של הים

השם אומר הכל......... וכל השאר בהמשך!

ואני קרבת אלוקים חפצתי

אמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה