מתעטפת בשתיקה

לא מוצאת מילים להביע

ריקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה