חלון לצד חלון

בתוגה פוסט-סירנית

לנוכח פיקסלים עירומים

בוהים בשיכחון ברגש עז

שנשלף מחמימות מצעו

וניטע בזגוגית הקרה

לא עבר לו, לא עתיד

 

הבו לנו לחם-שמיים

אחד טעמו לכל

מאין בא ולאין הולך

עד אשר תפר האביונה

ותופר הברית

עד נגלתה ערוותנו

ונופצה גולתנו

ונעורנו לבוקר-הבלהות

המקדיר שמינו מני אז

ומשבר אוטם חלונותינו