צוקי הנגב - יעלת חן; מעל זהב מישרים, החמה מתלקחת. רוחות חמסין, נישאות כשביב אש; מעל זקיפי - שממה, אדמית שחר, פורחת.