מוקדש ליום 65 שנה, ליסוד הצבא הסובייטי, שחל ב – 23.02.2003 כך נולד, הצבא האדום: בלהט - המלחמה ובאש הרוטטת. בביצות הבלתי – עבירות, פלדתו חושלה. בערבות נהר דון, הוטבלה באש, העוצמה העתידית הסובייטית! בהתנוסס אודם – הדגלים, מעל ראשי גיבורים – הקומיסארים, צַ'פַייב ושוֹרְסְ, הובילו את לוחמי המחר הסובייטי, אל הקרב. הצבא האדום, נולד בעמידת – איתנים, מול אנטנטה; במלחמה מול הנאצים, עוז – רוחו, עמד ללוחמיו. לצבא הסובייטי, אנו אומרים: לגבורתכם - הלל ותפארת! לעוצמתכם – הידד!