ינון גוטלוף

אני נושא עימי את צער השתיקה

ניסיון

אולי תצא כבר מתחת לקיקיון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה