צור ש

סטודנטית לסיפרות ילידת חשוון התשמ"ה חברה של אסתר שטרן

רעידת אדמה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה