ישבתי על מרפסת ביתי.
שירי אכזבותיי מונחים בערמה
על השולחן שלידי.
רוח שנשבה בין השמשות
פיזרה את שיריי לכל עבר.
כאשר תבוא האהבה
אכתוב שירים חדשים.