נותרתי חבול ומוכה
שותת דם מבגידתך.
כעת נותרה רק צלקת
עדות לפצע שהגליד
מבגידה שנשכחה
ואהבה שלא תחלוף לעולם .