את שכתבנו בכתב ידינו
הקלדנו וצרפנו תמונות.
קיבצנו בקבצים ושמרנו בכוננים
שהם יחודיים שלנו ויישארו כך.
את החשובים שבהם הדפסנו.
עוד שנה שנתיים או אולי שלוש
גם כספת לא תעזור לשמר אותם.

השמים כוסו עננים ונהיו סגריריים
וכל מה שאגרנו ייהפף לענן קודר
ואפרורי, ולא נדע היכן שמרנו
את האוצרות הפרטיים שלנו.

כל אחד יוכל לרחף בענן שלנו
ולעשות באוצרותינו כבתוך שלו.
"ל-האקרים" לא תחסר פרנסה.

את אוצרי שמרתי בארון שלי
אך לא מצאתי כונן שיוכל לקרוא אותו.
וגם את מה שהדפסתי אכל העש.
אולי כדאי שנחשוב על קלף או חרסים?