כשנחתה התיבה על הרי אררט
את החיים עלי אדמות היא הצילה.

בימים אלה הכול כבר מופרט,
ואת החמלה מייבאים ממנילה.