אורית קורן

"אף על פי כן, השמש חמה אף על פי כן, אדם מתגבר אף על פי כן, החיים, כמנהגם, מוסיפים יום על יום." (מרת דאלוויי, וירג'יניה וולף)

אתה והשתיקה

מהגרים

ציטוטים, אמירות
עולים מעלה