אני מצטערת שהפרעתי. אני מטערת שצחקתי. אני מצטערת שצעקתי. מצטערת שהייתי. אני מצטערת שאני לא יצירתית יותר. מוכשרת יותר. אני מצטערת שאני לא דתיה יותר. עמוקה יותר. אני מצטערת שאני אוהבת חומרי. סרטים. אני מצטערת שאין לי כוח לדבר על זה. להסביר. אני באמת רוצה להיות אחרת. אני מנסה להשתנות. אני באמת מחפשת אחרי ה"אני" שלי. אני באמת משתדלת. אני מצטערת על מי שהינני, אני מצטערת שאני לא כמוכם. אני באמת רוצה להיות. אני באמת מנסה שתאהבו אותי. אני לא התכוונתי להגיד מה שלא רציתם לשמוע. לא התכוונתי לשמוע מה שלא התכוונתם שאשמע. לא התכוונתי לספר למישהו. רציתי לעזור. אל תכעסו עלי בהיותי תמימה. אל תכעסו עלי משום שאמרתי. אמרתי אמת. אל תכעסו עלי. בבקשה...