לא יודעת

.

זה החוסר שזועק בי

דבר אליה בדמעות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה