לא יודעת

.

דבר אליה בדמעות

זה החוסר שזועק בי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה