אנחה גדולה

מתגלגלת

מעמק הלב אל הים האחרון

אנחה גדולה מתגלגלת

באין מוצא ופיתרון

היא עולה

בנתיב קנה הנשימה

אל מפער הפה

ומשם זולגת אל האוויר

ומתמזגת איתו

לאחד

 

כי רק זה

הפתוח

לאלפי נשימות בודדות

יבין האנחה הבודדת

המבקשת להתמזג להיות

 

רק הוא יקבל אותה

באין שאלות

באין הנחות